Cennik

Cena pogrzebu na terenie Miasta – Wadowice wynosi od 2800 zł.
( cena podana jest brutto z VAT )

W cenie pogrzebu uwzględnino – Trumnę, Karawan-Mercedes, Pełną obsługe pogrzebu, Wieniec pogrzebowy, Wiązanka na trumnę, Nekrologi.

Cennik cmentarza komunalnego w Wadowicach – Spółka Komwad oraz Wysoka

1. Opłata za najem miejsca za pierwsze 20 lat od zawarcia umowy:
za grób ziemny o długości 1,20 m129,60 zł
za grób ziemny o długości 2,40 m324,00 zł
2. Opłata za przedłużenie najmu miejsca na następne 20 lat:
za grób ziemny o długości 1,20 m151,20 zł
za grób ziemny o długości 2,40 m378,00 zł
3. Opłata za przedłużenie najmu miejsca do 20 lat
w przypadku drugiego pochówku do istniejącej mogiły ziemnej pogłębionej
- opłata za rok
za grób ziemny o długości 2,40 m15,30 zł
4. Opłata za użytkowanie miejsca na okres 99 lat:
za grób murowany 2 miejscowy1080,00 zł
za grób murowany 4 miejscowy2160,00 zł
5. Opłata za wykonanie pochówku/ dochówku do mogiły ziemnej:
o długości 1,20 m bez obramowania232,20 zł
o długości 1,20 m z obramowaniem340,20 zł
o długości 2,40 m bez obramowania594,00 zł
o długości 2,40 m bez obramowania - pogłębiony (2 miejscowy)874,80 zł
o długości 2,40 m z obramowaniem799,20 zł
o długości 2,40 m z obramowaniem - pogłębiony (2 miejscowy)1182,60 zł
6. Opłata za wykonanie pochówku do grobu murowanego:
2 miejscowego324,00 zł
4 miejscowego324,00 zł
7. Opłata za sprzedaż piwniczki grobu murowanego:
2 miejscowej2430,00 zł
4 miejscowej4590,00 zł
8. Opłaty za korzystanie z Domu Przedpogrzebowego
wynajęcie chłodni (za 1 godzinę)4,10 zł
wynajęcie sali ceremonii172,80 zł