Poradnik

Odpowiemy na wszystkie pytania

Jeżeli nastąpił zgon najlepiej od razu skontaktować się z zakładem pogrzebowym. Pomożemy załatwić wszystkie formalności.

Jak należy postępować w wyniku śmierci bliskiej osoby w domu.
Jeżeli zgon osoby bliskiej nastąpił w domu w godzinach wieczornych i nocnych, należy powiadomić pogotowie ratunkowe tel. 999 lub 112. Po przybyciu pogotowia, lekarz lub osoba uprawniona stwierdza zgon i wypisuje kartę zgonu.
Jeżeli zgon osoby bliskiej nastąpił przez dzień należy powiadomić Ośrodek Zdrowia, do którego zmarła osoba należała. Lekarz rodzinny po przybyciu na miejsce stwierdza zgon i wypisuje kartę zgonu.
Dokument ten jest niezbędny do przetransportowania ciała zmarłego przez Zakład Pogrzebowy. Brak potwierdzenia zgonu nie pozwala na zabranie osoby zmarłej z domu.
Następnie informujemy nasz Zakład Pogrzebowy tel. 33 823 33 39, kom. 602 686 240, który przewiezie osobę zmarłą do chłodni.
Jak należy postępować w wyniku śmierci bliskiej osoby w szpitalu

Jeżeli zgon osoby bliskiej nastąpi w szpitalu, należy udać się do szpitala, na oddział, w którym osoba zmarła wcześniej przebywała. Lekarz prowadzący wypisuje kartę zgonu.
Po otrzymaniu karty zgonu, rodzina udaje się do Prosektorium w celu identyfikacji osoby zmarłej. A następnie do Urzędu Stanu Cywilnego w tej miejscowości, w której nastąpił zgon.
Urząd Stanu cywilnego na podstawie karty zgonu i dowodu osoby zmarłej wystawia AKT ZGONU.
W miarę możliwości jeszcze tego samego, ewentualnie następnego dnia należy udać się do Zakładu Pogrzebowego wraz z dokumentami i ustalić formalności związane z przebiegiem ceremonii pogrzebowej.

Dokumenty potrzebne w Zakładzie Pogrzebowym:
  • Akt Zgonu,
  • Dowód osobisty osoby zmarłej,
  • Legitymacja ubezpieczeniowa osoby zmarłej lub odcinek z emerytury-renty
  • Zaświadczenie z miejsca pracy, w przypadku gdy osoba zmarła czynnie pracowała.
  • Dowód osobisty osoby zlecającej usługę pogrzebową.
Co ustalamy w Zakładzie Pogrzebowym

W zakładzie Pogrzebowym ustalimy wszystkie szczegóły związane z pogrzebem; trumnę, karawan, kwiaty, obsługę pogrzebu, oprawę muzyczną.
Nasz Zakład Pogrzebowy pomaga w uzyskaniu zasiłku pogrzebowego, który przysługuje członkom rodziny na poniesione koszty związane z pogrzebem, z ZUS-u, KRUS-u, MSWiA, WBE. Od 1 marca 2011 roku kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4000zł.
W naszym Zakładzie Pogrzebowym istnieje możliwość rozliczania się bezgotówkowo w ramach zasiłków pogrzebowych ZUS, KRUS, MSWiA.
Ponadto pomagamy w załatwieniu Renty Rodzinnej dla członków rodziny osoby zmarłej oraz niezrealizowane świadczenia.

Czy można rozliczyć się bezgotówkowo?

W naszym Zakładzie Pogrzebowym istnieje możliwość rozliczania się bezgotówkowo w ramach zasiłków pogrzebowych ZUS, KRUS, MSWiA.
Ponadto pomagamy w załatwieniu Renty Rodzinnej dla członków rodziny osoby zmarłej oraz niezrealizowane świadczenia.

Kto ma prawo do renty rodzinnej
  • dzieci do 16 lat, a po osiągniętego wieku pod warunkiem nauki w szkole do 25lat,
  • wdowa, wdowiec (w chwili śmierci osoby bliskiej ma ukończone 50 lat).
Czy obsługujecie pogrzeby osób zmarłych z chorobą COVID-19

Tak. Obsługujemy pogrzeby osób zmarłych z chorobą COVID-19 zgodnie z wytycznymi sanepidu. Skontaktuj się z nami, a udzielimy wszystkich informacji. Nie jest wymagana obecność osobista.