Kremacje

Kremacja polega na spopielaniu ciała osoby zmarłej w specjalnym piecu kremacyjnym.

Ciało nie może być skremowane przed upływem 24 godzin od śmierci. Osoba zmarła jest przygotowywana do kremacji tak samo jak, przy tradycyjnym pogrzebie, a kremacja odbywa się w specjalnej trumnie tak zwanej „kremacyjnej”.

Kremacja może być przeprowadzona w obecności rodziny lub bez niej. Rodzina może uczestniczyć w procesie spopielania, obserwując wprowadzenie trumny kremacyjnej do pieca kremacyjnego.

Obecnie polskie prawo nie zezwala na przechowywanie urny z prochami zmarłego w innym miejscu niż cmentarz. Urnę należy pochować w miejscu do tego przeznaczonym, czyli do tradycyjnego grobu rodzinnego lub kolumbarium.

Zakład Pogrzebowy Kalia organizuje pogrzeby z kremacją oraz załatwia wszystkie potrzebne związane z nią formalności.

W naszym Zakładzie jest duży wybór urn metalowych, drewnianych, kamiennych, ceramicznych i mosiężnych. Wybierając pogrzeb z kremacją wymagane są dokumenty takie jak; Skrócony Akt Zgonu, Dowód Osobisty Osoby Zmarłej oraz Dowód Osobisty osoby zlecającej kremację Zakładowi Pogrzebowemu.

Współpracujemy z nowoczesnymi krematoriami w Krakowie „KLEPSYDRA” oraz w Żorach „SACRUM”.